Les malalties neurològiques i psiquiàtriques, juntament amb la Bioenginyeria i tecnologies mèdiques per lluitar contra el càncer, van ser els dos grans eixos centrals de debats científics que van tenir lloc el 2020 en el marc de B·Debate - International Center for Scientific Debate Barcelona. Es tracta d’una iniciativa d’EIT Health amb Biocat, Fundació “La Caixa” i Medicen Paris amb l’objectiu d’impulsar la projecció internacional dels projectes de recerca en salut i facilitar la seva transferència cap a la societat, a més de crear o enfortir xarxes col·laboratives internacionals i forjar sinèrgies per crear nous projectes i col·laboracions amb experts de cada àrea.

El 2020 es van celebrar dues trobades en format virtual, a conseqüència de la pandèmia i les restriccions sanitàries establertes en el moment de celebració En total, hi han assistit més de 1.000 persones entre els 4 dies. En el webinar de Brain Health for Life se'n van inscriure un total de 1.007 i en van participar 290, mentre que en el cas de la jornada de Bioengineering and Medtech against cancer, se'n van inscriure 404 persones, i finalment hi van assistir 1239 participants. Aquestes xifres evidencien, per tant, l'interès de les persones per a seguir les ponències d'experts i l'actualitat de l'ecosistema.

Als debats hi van participar entitats científiques de referència com Guttmann Brain Health Institute, ISGlobal, Universitat Pompeu Fabra, IDIBAPS / Hospital Clínic, Center for Cognitive & Brain Health at Northeastern University, Institut Clínic de Neurociències & AdSalutem, University College London, INSERM, Taub Institute for the Research on Alzheimer’s Disease and the Aging Brain, Columbia University, Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC).

Les sessions de B·Debate disposen de la seva pròpia pàgina web on es poden consultar en català i anglès els diversos materials que genera cadascuna de les trobades. B·Debate també divulga el coneixement i els resultats obtinguts de cada debat mitjançant notícies, trobades amb periodistes i a través de les Sinopsis.

Durant el 2020 es van organitzar les següents sessions de B·Debate:

- Brain health for life. Preventing Brain-Related Disability (15 i 16 de desembre)

- Bioengineering and Medtech against cancer (24 i 25 de novembre).

Banner promocional de la jornada Brain health for life. Preventing Brain-Related Disability 

Banner promocional de la jornada Bioengineering and Medtech against cancer

Participants durant la jornada Brain health for life. Preventing Brain-Related Disability