Catalunya, referent europeu en recerca biomèdica

 La pandèmia ha donat una nova centralitat a la pròpia idea de la «vida». I això, indiscutiblement, ha de tenir un impacte en tots els àmbits de la societat, també en l’economia, perquè tant important és generar riquesa, com que aquesta es tradueixi en benestar i prosperitat per a tothom. Aquesta és la clau de volta de la reconstrucció econòmica després de la covid-19. Entendre que no tornarem al 2020 i que si hem de construir un món nou, tenim l’obligació que sigui millor que el que la crisi de la covid-19 ha deixat enrere.

Per això no em canso de reivindicar que la sortida de la crisi és una oportunitat única per impulsar la sacsejada que el país necessita per tornar a avançar. Tenim l’obligació de projectar el país cap el futur. D’imaginar quina Catalunya volem ser d’aquí 10 o 15 anys. I això passa de forma inevitable per impulsar una transformació social, verda, feminista i democràtica del tot inajornable. 

Volem exercir els nostres drets democràtics amb total llibertat. Volem contribuir a frenar el canvi climàtic fent avançar els compromisos de l’Agenda 2030 i del Pacte Verd Europeu. Volem eradicar el masclisme que encara avui domina massa espais de la nostra societat. I volem superar la crisi sense deixar a ningú enrere i avançant cap a un model productiu capaç de generar noves oportunitats i d’aprofitar tot el talent i la creativitat que tenim com a país. Capaç d’innovar. Capaç d’atreure inversions. Capaç de projectar-se al món.

L’objectiu no és altre que reactivar el país impulsant els sectors estratègics de futur, els sectors que tenen més capacitat de generar ocupació de qualitat i prosperitat pel conjunt de la societat. Que tenen més capacitat de vertebrar i cohesionar el territori. Aquells sectors amb capacitat de lideratge i d’empènyer la resta de l’economia productiva del país. Estem parlant de la digitalització i de la transició ecològica, convertint Catalunya en un país líder en l'economia verda a Europa i la Mediterrània. Estem parlant de l’economia per la vida, per tal de proveir als ciutadans de salut, cures, aliments, educació, protecció social, habitatge i cultura. I estem parlant de la societat del coneixement, per ser competitius en innovació, recerca i patents, per fer de Catalunya el referent europeu de recerca biomèdica. 

Tenim tots els ingredients per sortir-nos-en, començant per unes universitats i uns centres de recerca capdavanters. En aquest sentit, com a president del Patronat de Biocat m’enorgulleix profundament la feina feta pel centre en els mesos més durs de la crisi, reforçant la sòlida i exitosa trajectòria dels últims 15 anys. Durant els últims mesos, Biocat ha enfortit la influència positiva de l’organització, dinamitzant, connectant, promovent i activant tots els agents de l’ecosistema en la lluita contra la pandèmia. Una feina ingent que sense cap mena de dubte ha contribuït a maximitzar l’impacte global de la recerca i la innovació en ciències de la vida i la salut feta a Catalunya.

El mèrit de Biocat és indestriable de les capacitats, el talent i la iniciativa de les institucions de recerca i innovació de Catalunya, com mostra el fet que Barcelona sigui la novena ciutat europea en publicacions científiques, segons l’Index de Nature 2020. Tot això demostra que tenim un potencial enorme i per això cal treballar conjuntament per aconseguir tancar el cercle i transformar l’aposta pel coneixement en impacte social i creixement econòmic.

Sense cap mena de dubte, el primer pas és la recuperació del Departament de Recerca i Universitats, la qual ha d’anar acompanyada d’una important inversió en aquest àmbit aprofitant el potencial transformador dels fons de recuperació Next Generation EU. I en paral·lel, hem de potenciar els programes i entitats que promouen la cooperació en la recerca i l’impuls de la innovació, i que faciliten la col·laboració amb altres ecosistemes mundials.

Davant d’aquest repte, les pàgines d’aquesta memòria són una clara mostra del talent, l’energia i el potencial que tenim com a país. Uns ingredients que ens conviden a pensar en gran, amb tota l’ambició i amb tota la voluntat de construir un país mogut per la recerca de la prosperitat i el benestar per a tothom. Moguts per ser un país ple d’oportunitats per a tots i totes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Hble. Sr. Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat de Biocat

Resoldre, reformular i reimaginar

L’any 2020 ha estat marcat a tots nivells per la pandèmia de la COVID-19. Dirigir una entitat com Biocat, que té per missió maximitzar l’impacte de la innovació en ciències de la vida i la salut, en un moment com aquest i en un país punter en l’àmbit com és Catalunya, representa alhora un enorme estímul i un important repte. En un estat de permanent alerta i d’incessant activitat, l’equip de Biocat ha treballat des de totes les vessants per contribuir al que ja s’ha anomenat a nivell global “la gran acceleració”. Voldria referir-me en aquestes línies de preàmbul a la Memòria Biocat 2020 a tres aspectes que per a mi són definitoris i profundament determinants del que ha succeït en aquest període, a nivell de sistema i de la nostra entitat.

Començaré per una visió de les grans tendències a nivell global i dels profunds canvis que ha experimentat el sector, i com aquests han impactat en nostre ecosistema i en el país. Durant 2020, la recerca i la innovació en ciències de la vida i la salut s’ha desplegat cap a tres horitzons concrets: proporcionar una resposta immediata a la crisi, facilitar el descobriment o l’adaptació de productes i processos per impulsar la recuperació, i introduir ràpidament les innovacions obtingudes per respondre a la crisi. Resoldre, reformular i reimaginar per respondre i recuperar. La BioRegió ha reflectit aquesta acceleració, i s’ha bolcat en programes, convocatòries i projectes per combatre l’impacte de la COVID-19. Les pàgines següents exemplifiquen com Biocat ha activat ràpidament tots els seus ressorts comunicatius, de connexió, d’acceleració i de projecció per donar una resposta a l’alçada del sector.

En segon lloc, què ha passat a Europa? Quines oportunitats ens ha obert aquest 2020 i com les hem aprofitat des de Biocat? Incloc en aquest apartat l’esment a l’imperatiu europeu de la doble transformació que acompanya els fons Next Generation EU. L’activació de propostes des de totes les entitats, públiques i privades, de la BioRegió, i la participació activa de Biocat en els diferents espais on s’han definit els projectes destinats als fons de Recuperació i Resiliència, ha estat una de les principals contribucions a l’estratègia de recuperació del país. Les diverses iteracions d’un exercici d’anàlisi i priorització ens han permès, en col·laboració amb l’Administració i les institucions del sistema, fer propostes tranversals per impulsar la competitivitat del sector de cara al període de transformació que s’obre. I ho hem fet coherentment amb els diferents documents estratègics que hem presentat durant aquest període, inclòs el propi Informe de la BioRegió 2020.

Finalment, vull emfatitzar que l’estratègia i el paper d’una entitat com Biocat no pot estar deslligada de les tendències i condicionants de l’ecosistema. Amb els ulls posats a la BioRegió i al seu escalat, hem revisat el pla estratègic de Biocat, amb una clara ambició per al 2023: una Catalunya altament innovadora, competitiva i preparada, que hem de construir entre tots els agents de l’ecosistema. Totalment alineat amb les tendències globals i els reptes d’Europa, el pla accentua més si cap les capacitats del sector i els nostres valors de compromís, eficàcia, eficiència, singularitat i col·laboració, per tal de maximitzar l’impacte econòmic i social de l’ecosistema de ciències de la vida i innovació en salut a Catalunya, i avançar en consolidar la BioRegió de Catalunya com un ecosistema líder a Europa amb impacte global. La present memòria recull l’obstinació amb què hem dedicat aquest especial any 2020 a encarar reptes i assolir objectius, sempre atents a l’evolució de l’ecosistema.

 Jordi Naval, Director General de Biocat