Acció internacional

L’activitat de les empreses i entitats de la BioRegió és global per se, però en especial en un any en què la cooperació internacional s’ha vist incrementada significativament, han aparegut nous models de negoci i finançament i s’han impulsat col·laboracions més efectives entre agents. Biocat té en les accions de posicionament i augment de la influència internacional de la BioRegió un dels seus tres pilars estratègics, i en aquest sentit, s’han dut a terme accions per travar noves aliances amb els principals agents europeus i internacionals, per projectar i difondre els actius i el potencial de les entitats públiques i privades de la BioRegió entre la comunitat internacional i connectant el nostre ecosistema amb els mercats i entorns internacionals clau en ciències de la vida i la salut.

No cal dir que l’any 2020 va ser un any difícil pel desenvolupament de les activitats planificades en aquesta línia. Va ser precís suspendre o posposar missions i esdeveniments dissenyats per augmentar les oportunitats de desenvolupament de negoci de les nostres empreses (principalment amb l’Índia i la Xina), i es va haver de digitalitzar d’altres que estaven previstes en format presencial. Tot i això, 2020 va ser un any intents en relació a la participació en esdeveniments de projecció de l’ecosistema, l’atenció virtual a visitants i delegacions, l’activitat de xarxes i aliances europees, la participació en consorcis i projectes europeus i la participació en grups de treball relacionats amb la resposta a la pandèmia.

Vam organitzar o participar activament en diverses trobades virtuals de diplomàcia científica (webinar “Sweden and Catalonia: minds and talent at work” amb la Delegació de Govern de la Generalitat als països nòrdics i el suport de STUNS, o el Barcelona-London Innovation Day organitzat per SciTechDiploHub, entre d’altres).

Vam liderar propostes de projectes per ser finançats amb fons H2020 (HEALT-IT+, Social Reactor, BRIGHT), un dels quals ha estat posteriorment avaluat per finançament (durant 2021).

Vam signar un acord d’entesa amb una entitat xinesa (iCCAMT-International Co-Innovation Center for Advanced Medical Technology) per facilitar l’accés de les empreses de la BioRegió al mercat xinès. I, per suposat, vam continuar col·laborant amb partners estratègics per nosaltres com són ACCIÓ i les seves oficines a l’exterior, amb l’organització de jornades específiques per connectar les empreses de la BioRegió amb partners i inversors de Xina (BIOCAT/ACCIO: Webinar biotech Cat/Xina) i dels EUA (Disruptour ACCIO/Biocat Silicon Valley).

També hem reforçat els vincles amb els principals clústers de ciències de la vida i la salut europeus a través del CEBR (Consell Europeu de BioRegions)i hem creat nous vincles amb l’Aliança Europea de Clústers (ECA), participant en les accions per resoldre disrupcions en la indústria causades per la COVID, o amb l’European Enterprise Network (EEN), l’European Clusten Collaboration Platform (ECCP), o l’EER (European Entrepreneurial Regions). 

En aquest sentit, Biocat va ser escollit novament membre del Board del CEBR, una de les principals associacions europees de clústers i ecosistemes de ciències de la vida i la salut europeus, amb representativitat de pimes i entitats de recerca de tot Europa. Biocat, membre de la xarxa de fa molts anys, va tenir un paper important en 2020 a l’hora d’organitzar i coordinar diferents activitats per millorar les sinergies entre l’estratègia de l’entitat i el nostre ecosistema, i va coordinar grups de treball com el Grup d’Interès especial sobre Fons Europeus Next Generation EU.

Capitalisation Boost4Health INTERREG NWE

El Capitalisation Boost4Health INTERREG NWE és un projecte que té com a missió reforçar i fomentar la competitivitat internacional de les pime biotecnològiques i medtech dins de l’ecosistema europeu, promovent i facilitant l'augment del TRL de projectes de pharma, biotech i medtech. L’any 2020, el projecte Boost4Health va entrar en la seva etapa de capitalització, en la qual es va buscar accelerar el creixement i  potenciar la internacionalització de Pimes de ciències de la vida en una àrea més gran del nord-oest europeu, ampliant  de manera eficient l’impacte del projecte envers més companyies. Això es va aconseguir amb l’expansió de la xarxa i metodologia de B4H a dues noves regions (North Rhine-Westphalia i Irlanda) i dirigint-se més activament a Pimes de subsectors com ara salut digital i nutrició. Biocat va assistir a les diferents reunions de socis i activitats de networking organitzades pel projecte. 

EATRIS+

EATRIS+ és un projecte que busca donar suport a la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura EATRIS, proporcionant eines científiques innovadores a la comunitat investigadora, enfortint el model financer de la infraestructura i reforçant el lideratge d'EATRIS a la European Research Area (ERA), especialment en el camp de la recerca i desenvolupament de la medicina personalitzada (PM).

Biocat hi va participar amb les tasques següents: 1) Contribució a l'anàlisi d'stakeholders a nivell nacional i europeu per a fer el pla de comunicació, 2) Organització de 2 esdeveniments de col·laboració entre indústria i acadèmia, 3) Organització d'una taula rodona amb bioclústers europeus i 4) Facilitació de connexions amb xarxes de Pimes i bioclústers addicionals. El projecte també va incloure l’assistència a les reunions de socis i els diferents esdeveniments organitzats pel consorci.

Peer2scale-Health

Peer2scale-Health és un projecte de peer-learning entre quatre agències sanitàries regionals que prenen el paper de clúster: Biocat, Eurasanté, BioM i LifeTech.Brussels.

Les activitats del projecte l’any 2020 van incloure l’organització d’un taller sobre scaling-up, el benchmarking de millors pràctiques en programes d’acceleració i la preparació del Design Options Paper, un document on es van recollir tots els resultats del projecte.

Col·laboració amb altres projectes

• Biocat va participar com a partner associat al projecte ORION Open Science del CRG, un programa que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i biomedicina. Biocat va assistir a la reunió anual del projecte i va donar suport en la disseminació.

• També es va col·laborar en el projecte Codex4SMEs, que busca facilitar i millorar l’adopció de la Medicina Personalitzada al nord-oest d’Europa. El seu objectiu és establir una xarxa que doni suport a les PIMEs al llarg de la cadena de valor del desenvolupament dels companion diagnòstics (Cdx). L’objectiu d’aquesta col·laboració va ser que les empreses de la BioRegió de Catalunya poguessin beneficiar-se de la xarxa establerta pel projecte.

• Col·laboració en el projecte EER Med Tech Action, donant suport a ACCIÓ com a partner regional, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de startups innovadores i scale-ups en tecnologies mèdiques.

Banner webinar “Sweden and Catalonia: minds and talent at work”

Banner Disruptour ACCIO/Biocat Silicon Valley