Un any històric, en tots els sentits

El mes de març de 2020 el coronavirus SARS-CoV-2 aturava l’activitat econòmica i social de bona part del món. L’agilitat i la capacitat d’adaptació (o inclús transformació) de les organitzacions i dels seus equips a la pandèmia ha estat clau, en un any històric en què la rellevància de la innovació en salut i de la recerca per la humanitat ha quedat ben palesa.

En el cas de Biocat, amb un equip petit però una infraestructura de sistemes moderna, vam poder traslladar “l’oficina” fàcilment a l’online, i vam fer un esforç important per adequar i modificar els projectes i programes a la nova situació, atenent a les tres prioritats estratègiques que vam incloure al nou Pla Estratègic 2020-2023 presentat a Patronat el desembre de 2020:

1) impuls a la transferència de tecnologia, el desenvolupament de talent i l’acceleració;

2) veu pròpia experta amb reptes i propostes sectorials donant suport estratègic a l’Administració i altres entitats de l’ecosistema;

3) projecció i posicionament internacional de la BioRegió i dels seus agents, facilitant l’atracció d’inversió, les connexions internacionals i la influència internacional en polítiques sectorials.

A llarg d’aquesta memòria es repassen en secció específica els projectes i activitats als quals s’hi ha dedicat més recursos i que han tingut un impacte destacable, com el suport al finançament de projectes Covid juntament amb la Direcció General d’Innovació en Salut, la publicació de la setena edició de l’Informe sectorial de la BioRegió amb la col·laboració d’Amgen, els primers Premis Àlex Casta al millor pitch, els programes d’acceleració CRAASH Barcelona i d·HEALTH Barcelona, i nogensmenys, la difusió i projecció de les capacitats de la BioRegió per millorar la reputació internacional de l’ecosistema. També cal esmentar l’estreta col·laboració i entrada en el Board del Consell Europeu de BioRegions (CEBR) i la participació en projectes europeus com Boost4Health que promou la competitivitat internacional de les nostres startups o EATRIS+ que contribueix a donar suport a la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura EATRIS, proporcionant eines científiques innovadores a la comunitat investigadora, entre d’altres.

Malauradament, alguns dels projectes o activitats que estaven planificades al programa 2020 van haver de posposar-se degut la pandèmia i esperem poder desplegar-los durant 2021.

Creixement sectorial imparable en temps de recessió

Ni el coronavirus va poder amb la tendència ascendent d'un sector que portava 5 anys consecutius superant la barrera dels 100 milions d’inversió aixecada per startups de salut. La BioRegió va veure una xifra històrica en quant a finançament aconseguit, participació internacional d’inversors i nombre d’empreses creades, destacant particularment el subsector digital health que destaca en creixement sobre la resta. Aquesta informació, juntament amb altres indicadors importants d’innovació (com el nombre de participacions en assajos clínics de la COVID-19) de parti i una síntesi dels reptes i les oportunitats que afronta el sector, es van recollir a l’Informe de la BioRegió 2020 que es va presentar al mes de setembre juntament amb CataloniaBio & Healthtech (les xifres definitives de l’any es van presentar al gener de 2021).

Lideratge estratègic en un moment clau

“Només un país innovador, capaç de basar la seva competitivitat en el coneixement per al benefici de la seva societat i de la població global, pot estar preparat per al que ens enfrontem.”

Aquest és un dels missatges que es van incloure al document Recuperem la iniciativa, ara: les claus de la Preparació i la Resposta”, una proposta col·laborativa liderada per Biocat que va sumar les principals entitats tractores de la innovació del país (CataloniaBio & HealthTech, Cambra de Comerç de Barcelona, Eurecat, FENIN, Foment, PIMEC, Tech Barcelona i LEITAT) i que es va presentar al Govern durant els primers mesos de la pandèmia. L’objectiu era no només suggerir mesures i accions concretes per millorar la preparació de Catalunya per fer front a la Covid-19 i a futures pandèmies, sinó també proporcionar una visió estratègica alineada amb els programes transversals i els grans acords de país com el PN@SC (Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement), la CORECO (Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social) o l’estratègia Catalunya 2022, sobre els quals el país dibuixa el seu futur, i que sens dubte han de comptar amb l’impuls d’un sector altament competitiu i una indústria tractora del creixement i la competitivitat com és el de les ciències de la vida i la salut.

En paral·lel a aquest exercici d’influència i thought leadership, Biocat va reaccionar ràpidament – en coordinació amb la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS) i i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) – en la convocatòria i gestió d’uns ajuts d’urgència adreçats als centres de recerca IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya) per finançar amb 4 milions d’euros un total de 19 projectes de recerca i innovació per a la prevenció i tractament de la Covid-19. A banda de la injecció financera, la constitució d’una “xarxa COVID”, dinamitzada per Biocat, per fer seguiment de les necessitats dels projectes, impulsar economies d’escala, reforçar les sinergies i organitzar trobades per donar visibilitat als projectes, atorgar guardons als més disruptius i posar en comú amb tota la comunitat científica els avenços de la recerca puntera que s’estava desenvolupant des de la BioRegió.

Un dels pilars del Pla estratègic aprovat durant 2020 per a Biocat és justament el de desplegar la veu pròpia i la influència estratègica de Biocat. Tres accions clau durant 2020 han donat resposta a aquest mandat estratègic:

1.- donar suport expert a l’Administració en els seus plans i propostes estratègiques en recerca i innovació en Salut (PERIS 2021-2027);

2.- representar l’ecosistema innovador en ciències de la vida i la salut en els seus reptes i necessitats del sector (participació, en col·laboració amb les institucions europees EIT Health i DG GROW de la CE) en l’elaboració d’un mapa de capacitats en producció de vacunes i de desenvolupaments terapèutics per a la COVID-19 a nivell de tota la UE, fent participar les empreses i entitats de la BioRegió en les preses de decisions associades)

3.- canalitzar i aglutinar iniciatives de l’ecosistema innovador per respondre als reptes de país (proposta d’aglutinació i priorització de propostes per als Fons Next Generation EU, contribuint a construint un dels pilars, el Hub de Teràpies Emergents i Medicina Personalitzada, juntament amb entitats clau del sistema com el Banc de Sang i Teixits i Catalonia Bio & HealthTech), del projecte Salut 2030, un dels 27 projectes del Pla Next Generation Catalonia.